Αποτελούμε την ομάδα "Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν", η οποία αποφάσισε να ιδρύσει ένα Σωματείο για τον τραυλισμό. Η ιδέα αυτή προήλθε από την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον τραυλισμό καθώς και από την ανάγκη υποστήριξης των Προσώπων που Τραυλίζουν.

Γνωρίστε μας


Ποιοί είμαστε:

Η Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν , είναι μια ομάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των Προσώπων που Τραυλίζουν και να αφυπνίσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον τραυλισμό

Στόχοι του συλλόγου είναι:

Υποστήριξη

Υποστήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων των Προσώπων που Τραυλίζουν

Ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση του κοινού για τον τραυλισμό

Διάδοση

Διάδοση και διακίνηση πληροφοριών σχετικά με τον τραυλισμό παιδιών-εφήβωνενηλίκων και γονέων παιδιών που τραυλίζουν

Πληροφόρηση

Πληροφόρηση για όλους τους επαγγελματικούς συλλόγους και φορείς που παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια στα Πρόσωπα που Τραυλίζουν

Επικοινωνία

Επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους για ΠπΤ παγκοσμίως

Συνεργασία

Συνεργασία με συλλόγους, οργανώσεις και φορείς για την προώθηση και υποστήριξη των δικαιωμάτων των Προσώπων που Τραυλίζουν


Σύλλογοι του εξωτερικού για πρόσωπα που τραυλίζουν:

Forest

Διεθνής Ένωση Τραυλισμού Αμερικής

Forest

Έθνική Ένωση Τραυλισμού Αμερικής

Mountains

Ίδρυμα Τραυλισμού Αμερικής

Mountains

Βρετανικός Σύλλογος Τραυλισμού

Σύλλογοι Λογοθεραπευτών Ελλάδος:

Mountains

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών

Mountains

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος